Çevre ve İSG Politikamız

Biz, ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden karşılayabilmek için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.

Çevre Politikası

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için sektörel yenilikleri takip eden ve çevreye saygılı bir politika izleyen firmamız, bir yandan da topluma değer katmayı amaçlamaktadır. Sektör tecrübesine sahip olan ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden bir ekiple, en kaliteli hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. Çevre mevzuatını önceleyen kurumsal olarak belirlediğimiz çevre politikalarıyla doğa dostu anlayışımızın ışığında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre mevzuatı yükümlülüklerine uymak,
 • Geri dönüşüme önem vermek,
 • Sürdürülebilirlik ilkesiyle çevreyi korumayı geliştirmek,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, alt yüklenicilerimizi çevre duyarlılığı ve ilgili mevzuat konusunda bilinçlendirmek,
 • Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata, düzenlemelere riayet etmek,
   
 • Faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu önceleyerek sürekli iyileştirme sağlamak,
   
 • İş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum seviyede olmasını sağlamak,
   
 • Firma çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.